Kontakt

Dane teleadresowe – Stowarzyszenie GRAAL
GRAAL Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osobowości Dzieci
Siedziba:
ul. Westerplatte 13/5
31-033 Kraków
telefon: (0 12) 421 01 63
e-mail: biuro@graal.org.pl
http://www.graal.org.pl
Konto bankowe:
BOŚ Bank Oddz. w Krakowie nr 41 1540 1115 2111 6011 8545 0001
Prosimy o wpłaty z dopiskiem Darowizna na cele statutowe
Dane rejestrowe:
KRS: 0000231038
NIP: 513-01-37-059
REGON: 120442386
 
Magdalena Chaszczyńska
Prezes Stowarzyszenia
e-mail: magdalena.chaszczynska@graal.org.pl