Znak Jakości Ekonomi Społecznej i Solidarnej
2018
Odoo • Image and Text

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej jest wyróżnienie dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem..

Gala Finałowa LODOŁAMACZE
2018